Tīklu risinājumi

Vides stendi sniedz neierobežotas iespējas veidot kampaņām individuāli pielāgotus, stratēģiski un ģeogrāfiski precīzus stendu izvietojuma tīklus.

Vides kampaņu galvenais uzdevums ir nodrošināt optimālu risinājumu, kas ļautu reklāmas vēstījumam precīzi sasniegt un uzrunāt zīmola mērķa auditoriju. Veidojot stratēģiskos reklāmu izvietojuma tīklus, tiek veikta rūpīga auditorijas, kā arī reklāmas stendu atrašanās vietu un to tuvākās apkārtnes izpēte.

Būtiska loma kampaņu veidošanā ir auditorijas izpratnei, kā arī atbilstoša vēstījuma un atraktīva reklāmu dizaina veidošanai. Taču vienlīdz svarīga ir arī īstās vietas un laika izvēle, kad un kādos apstākļos auditorija būs attiecīgajā noskaņojumā un gatava uztvert reklāmas vēstījumu. Veidojot kampaņas un piedāvājot klientiem individuāli izstrādātus reklāmu tīkla risinājumus, tiek rūpīgi izvērtēti un ņemti vērā visi šie aspekti.

1.solis: Vides profila veidošana

Katra reklāmas stenda atrašanās vieta un tā tuvākā apkārtne tiek rūpīgi pētīta un analizēta, lai iegūtu precīzus datus par auditorijas īpatnībām un uzvedību tajā, kā arī noteiktu konkrētās vietas un tās apkārtnes tematisko profilu.

Iegūtie dati tiek izmantoti, lai ar īpašas datorprogrammas palīdzību papildinātu pilsētu virtuālo ģeogrāfisko karti, kurā atzīmēts reklāmas stendu aktuālais izvietojums un reģistrēts to apkārtnes tematiskais profils, uzrādot precīzu attālumu līdz nozīmīgākajiem objektiem – skolām, bērnudārziem, tirdzniecības vietām, parkiem, restorāniem, sporta klubiem, medicīnas iestādēm, biznesa centriem, birojiem un citiem.

Tāpat ar šīs programmas palīdzību iespējams veidot stratēģiski un ģeogrāfiski precīzus reklāmu izvietojuma tīkla risinājumus un analizēt to profilus. Informācija virtuālajā kartē tiek regulāri papildināta ar jaunākajiem vides izpētes datiem un faktiem.

2.solis: Auditorijas profila veidošana

Regulārs ieguldījums auditorijas, tās paradumu un uzvedības pētījumos sniedz iespēju noskaidrot un mērķtiecīgi izmantot iegūtos datus vides kampaņu un stendu tīkla risinājumu plānošanā.

Lai radītu precīzi adresētus reklāmas vēstījumus un stratēģisku reklāmu izvietojuma plānu, risinājumi tiek balstīti uz auditorijas ģeogrāfiskajiem un demogrāfiskajiem datiem, iepirkšanās un dzīves stila paradumiem, ikdienas pārvietošanās, brīvdienu un ceļojumu maršrutiem, kā arī informāciju par mērķa grupu iecienītākajām aktīvās atpūtas un socializēšanās vietām un veidiem.

Auditorijas pētījumi un sabiedrības aptaujas tiek veiktas sadarbībā ar Latvijas labākajām un uzticamākajām pētījumu aģentūrām.

3.solis: Tematisko tīklu veidošana

Apvienojot auditorijas izpētes datus ar reklāmas stendu atrašanās vietu profila informāciju, piedāvājam precīzu reklāmu izvietojuma tematisko tīklu veidošanu maksimālai auditorijas sasniegšanai.

Kampaņu ietvaros reklāmu izvietojuma tīklus iespējams veidot gar nozīmīgākajām pilsētu ielām un brauktuvēm, kā arī uz gājēju ietvēm un sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietās, attīstot stratēģisku auditorijas sasniedzamības plānu.

Izvietojot reklāmu abās ielas pusēs, tiks sasniegts dubults efekts, uzrunājot auditoriju gan virzienā turp, gan atpakaļ. Savukārt reklāmas stratēģiska atkārtošana, ievērojot noteiktus intervālus, nostiprinās ziņojumu auditorijas apziņā un radīs paliekošu efektu.

Sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai uzzinātu vairāk, kā arī, lai pielāgotu jūsu kampaņas auditorijai atbilstošākās reklāmas izvietojuma vietas!