Pasākumi

Reklāmas nozares attīstību veicinošu pasākumu organizēšana un atbalsts svarīgākajiem no tiem ir mūsu uzņēmuma atbilde nākotnei – kā tuvākajai, tā tālākajai. Tā ir saistīta ar jaunu zināšanu iegūšanu un savstarpējās pieredzes apmaiņu, jaunu talantu atklāšanu un iedrošināšanu, kā arī nozares kopējās labklājības un kvalitatātes veicināšanu.

No 2011.gada līdz 2013.gadam bijām starptautiskā reklāmas festivāla Cannes Lions oficiālie pārstāvji Latvijā, organizējot arī festivāla ievadpasākumu Latvijā Waking Up The Lion. Kā arī, atbalstām vairākus nozīmīgus pasākumus reklāmas un mediju industrijā – radošās izcilības festivālu Adwards un starptautisko reklāmas festivālu Golden Hammer.
Kopš 2010. gada organizējam radošā izaicinājuma konkursu vides reklāmā Clear Challenge.