Korporatīvā atbildība

“Optimisms ir vienīgā īstā labākas nākotnes stratēģija.”
/
Noam Chomsky, amerikāņu filozofs, lingvists, vēsturnieks/

Korporatīvā sociālā atbildība sevī ietver ikvienu mūsu uzņēmuma dzīves aspektu un attiecas kā uz mūsu domām, tā darbībām. Šo atbildību esam uzņēmušies ar pārliecību un no sirds. Tā izpaužas, gan īstenojot iedvesmojošas vides reklāmas kampaņas par aktuāliem un sociāli nozīmīgiem jautājumiem, gan arī tādas aktivitātes, kas veicinātu pozitīvas pārmaiņas nozares attīstībā. Atbildība par sakoptu, mūsdienīgu vidi un pilsētu ir mūsu atbilde nākotnei – kā tuvākajai, tā tālākajai.

Atbalstām:

• Ikgadējo radošās izcilības festivālu Adwards, kuru rīko Latvian Art Directors Club;

• Kopš 2010.gada “Clear Channel Outdoor” ir oficiālais reklāmas festivāla Cannes Lions vides reklāmas kategorijas Outdoor Lions sponsors.

Īstenojam:

• Regulāri īstenojam atbalsta kampaņas sabiedrībā aktuāliem sociālajiem procesiem un labdarības organizācijām, kā arī mākslu, mūziku un izglītību attīstošiem projektiem.

Organizējām:

• Radošā izaicinājuma konkursu jaunajiem talantiem Clear Challenge.