Korporatīvā atbildība

Korporatīvā atbildība

REKLĀMA VIDEI. VIDE REKLĀMAI.

“Optimisms ir vienīgā īstā labākas nākontes stratēģija. Ja Tu tici kādam ceļam, tad, visticamāk, arī uzņemsies atbildību, lai turpinātu pa to iet.” /Noam Chomsky/

Korporatīvā sociālā atbildība sevī ietver ikvienu mūsu uzņēmuma dzīves aspektu un attiecas kā uz mūsu domām, tā darbībām. Šo atbildību esam uzņēmušies ar pilnu pārliecību un no visas sirds. Tā izpaužas īstenojot  kvalitatīvas un iedvesmojošas vides reklāmas kampaņas, kā arī rūpējoties par sociāli svarīgām tēmām un nozares turpmāko attīstību.