Pētījumi

Informācija vēl nav zināšana. Zināšana ir prasme to izmantot. /Alberts Einšteins/

Vides stendi un attēlu pikseļi glabā arī gadu desmitiem uzkrātas zināšanas, kas vienu kampaņu padara specīgāku par citu. Tas nav tikai plakāta saturs. Arī vieta un laiks, kad plakātu pamana. Konteksts. Īstais brīdis. Auditorijas izpratne.

Clear Channel kompetence un ilggadējā, starptautiskā pieredze ļāvusi radīt modernas tehnoloģijas un īpaši izstrādātus kampaņu plānošanas rīkus, ar kuru palīdzību reklāmdevēji var precīzāk plānot savas kampaņas un prognozēt to rezultātu vēl pirms kampaņas realizācijas vidē.

Pētījumi, kas tiek veikti pirms un pēc kampaņu norises, nodrošina labāku un precīzāk mērķētu  izpildījumu, ļauj izvērtēt un analizēt kampaņu atdevi un izvēlēto risinājumu efektivitāti, kā arī padziļina izpratni par vides reklāmas darbības principiem un tās daudzveidīgajām iespējām sasniegt reklāmdevēju mērķus.

Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar Norstat Latvia un citām Eiropā vadošajām pētījumu aģentūrām. Veicot pirms un pēc kampaņu analīzi, iegūtie dati tiek ievadīti un apstrādāti online vadības sistēmā. Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumu dati tiek iegūti, aptaujājot Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15-74 gadiem.

Clear Channel veiktie pētījumi nodrošina regulāru ieguldījumu arī mūsdienīgu vides un auditorijas pētniecības un kampaņu plānošanas programmu izstrādei un attīstībai.

Pētījumi atklāj to, ko ir redzējuši visi, taču ļauj aizdomāties līdz tam, par ko neviens vēl nav iedomājies. /Albert Szent-Gryorgyi/

Clear Channel veic regulāru ieguldījumu vides medija un tā auditorijas pētniecībā, ļaujot izstrādāt modernas kampaņu plānošanas programmas, ar kuru palīdzību iespējams īstenot arvien efektīvākus vides kampaņu risinājumus un arvien precīzāk sasniegt un uzrunāt reklāmu auditoriju.

Pastāvīgi veiktie pētījumi ļauj arvien labāk izprast un prognozēt klientu reklāmas kampaņu auditoriju, atsevišķu zīmolu un produktu potenciālos un mērķa patērētājus un viņu uzvedību reklāmas stendu tuvumā gan pirms kampaņas, gan tās norises laikā, gan arī pēc tam.

Sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai uzzinātu vairāk!