Pirms kampaņas

Pētījumu veikšana pirms kampaņu norises un attiecīgo virtuālo plānošanas rīku izmantošana ļauj klientiem izvērtēt un izvēlēties kampaņām piemērotākos risinājumus un reklāmu izvietojuma vietas, nodrošinot maksimālu vides medija piedāvāto iespēju izmantošanu.

• Kampaņu mērķauditorijas noteikšana un aptaujas

• Radošo risinājumu testēšana

• Zīmola atpazīstamības pētījumi pirms kampaņas

• Produkta atpazīstamības un pārdošanas apjoma pētījumi pirms kampaņas

Radošo risinājumu testēšana

Radošums ir būtisks faktors, kas nosaka vides kampaņu veiksmi. Izvēlēto risinājumu testēšana pirms kampaņu realizācijas ļauj pārliecināties par atbilstošāko dizainu izvēli un visām iespējām īstenot jaudīgu un prātā paliekošu vides kampaņu.

Reklāmdevējiem tiek piedāvāta iespēja iesniegt testēšanai vairākus atšķirīgus reklāmas dizainus, no kuriem mērķauditorijas pārstāvji ar online aptauju palīdzību noteiks, viņuprāt, visuzrunājošāko.

Kā to veic?

• Tiek izveidota reklāmas kampaņas mērķauditorijas aptaujas anketa, kuras aizpildīšana neaizņem vairāk par 10 minūtēm.

Vērtēšanas kritēriji:

Mērķauditorijas aptaujas anketas var tikt sastādītas pēc reklāmdevēju īpašas vēlēšanās un vajadzībām, taču standarta jautājumi, kas tiek uzdoti respondentiem, ir sekojoši:

• Vai reklāmas dizains ir atraktīvs un spēj piesaistīt uzmanību?

• Vai ir skaidri saprotams, kas ir ziņas sūtītājs?

• Vai reklāmas saturs ir viegli uztverams?

• Vai galvenā reklāmas ziņa ir saprotama?

• Vai reklāma izraisa vēlēšanos iegādāties reklamējamo produktu?

• Pēc reklāmdevēju vēlēšanās, jautājumiem var pievienot vairākus reklāmu dizainus, no kuriem respondenti noteiks, viņuprāt, veiksmīgāko.

Nosacījumi:

Dizaini, kas paredzēti testēšanai, jāiesniedz ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms kampaņas sākuma. Reklāmdevēji tiks iepazīstināti ar aptauju rezultātiem 2 nedēļu laikā pēc dizainu iesniegšanas testēšanai, lai vajadzības gadījumā pietiktu laika tos uzlabot vai nomainīt pret jauniem.

Reklāmas dizainu testēšana pirms kampaņas ļauj reklāmdevējiem īstenot savas kampaņas ar pilnu pārliecību par to veiksmi un risinājumu efektivitāti.

Sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai uzzinātu vairāk!