Izpēte

Outdoor Impact ir starptautisks pētījumu koncepts, kura pamatā ir Lielbritānijā 1996. gadā sāktais POSTAR – visu vēlāko vides reklāmu kontaktu uzskaites sistēmu pamatakmens. POSTAR un Outdoor Impact izstrādē ir piedalījušies starptautiski atzīti vides reklāmas pētījumu speciālisti un mediju nozares profesionāļi, viņu vidū angļu konsultants Simons Kūpers (Simon Cooper) un Birkbekas Universitātes (Birkbeck University) profesors Dr. Pauls Barbers (Paul Barber). Pētījums atbilst starptautiskajiem pētījumu standartiem un lielākā daļa tajā ietvertā pētnieciskā informācija ir iegūta un īstenota Latvijā.

Outdoor Impact iekļauj četras pētījumu daļas. Tas apvieno milzīgu daudzumu ar vides reklāmu novērošanu saistītu informāciju, kas visaptveroši iegūta no dažādiem avotiem. Četri pētījuma pamatelementi ir:

  • auditorijas kustības maršruta pētījums

  • satiksmes plūsmas dati

  • reklāmas virsmu klasifikācija

  • vides reklāmas uztveres pētījums