Auditorijas kustības maršruta pētījums

Auditorijas kustības maršrutu izpētei Outdoor Impact izmantoja starptautiski atzītu metodi. Pētījumu Latvijā īstenoja uzņēmums Factum. Pētījumā piedalījās 1250 Rīgas iedzīvotāju vecumā no 15–74 gadiem.

Visi pētījuma dalībnieki sniedza informāciju par savu ikdienas kustības maršrutu, divas nedēļas aizpildot pārvietošanās žurnālu. Pēc tam šī maršruta informācija tika digitalizēta, izmantojot elektroniskās kartes.

Pētījumā tika ietverti arī jautājumi par demogrāfiskajiem datiem, saskari ar citiem medijiem, tehnoloģiju izmantošanu, iepirkšanās paradumiem, sabiedriskā transporta izmantošanu. Tas sniedz dziļāku izpratni par auditoriju, kurai būs iespēja ieraudzīt dažādās vietās izvietotos reklāmas plakātus.