Reklāmas virsmu klasifikācija

Lielākā daļa Rīgas pilsētā esošo vides reklāmas vietu tika apzinātas un klasificētas Outdoor Impact pētījumam. Projekta apjoms ir milzīgs. Ar īpaši šim pētījumam izstrādātu metodi tika uzņemti vairāk nekā 7500 reklāmas virsmu attēli.

Katra nofotografētā vides reklāmas vieta tika klasificēta pēc sekojošiem parametriem:

  • reklāmas vietas atrašanās pilsētā,

  • izmērs,

  • apgaismojums,

  • attālums no ceļa,

  • tuvumā esošā infrastruktūra.

Visu reklāmas virsmu klasifikācijas auditēšanu ir veikuši gan vietējie uzņēmumi, gan Outdoor Impact tehniskās komitejas pārstāvji, gan ārzemju kolēģi (Research International). Tādējādi tiek nodrošināta rezultātu kvalitāte un objektivitāte. Šie dati nepieciešami ne tikai tāpēc, lai apstiprinātu konkrētā stenda reālo pastāvēšanu, bet arī lai aprēķinātu veicamās pamanāmības korekcijas, kas nepieciešamas tā potenciālās auditorijas sasniegšanai.