Vides reklāmas uztveres pētījums

Outdoor Impact sistēmā ir izmantoti vides reklāmas virsmu uztveres pētījumos iegūtie dati. Šādi pētījumi tika veikti sadarbojoties Paulam Barber (Dr. Paul Barber) no Londonas universitātes un Birkbeka koledžai  (Birkbeck College) . Projekta ietvaros tika pētīts, kā cilvēki skatās uz konkrētiem vides reklāmas formātiem dažādās situācijās. Izmantojot skatiena fiksēšanas kameru, tika testēti faktori, kas saistīti ar atsevišķu reklāmas virsmu pamanīšanu.

Svarīgākie no tiem:

  • reklāmas vietas attālums no ceļa,

  • vides reklāmas virsmas izmērs,

  • redzamības leņķis,

  • apgaismojums,

  • fona troksnis,

  • acu kontakta ilgums.

Iepriekš neatklājot, ka pētījums tiek veikts par vides reklāmas formātiem, ar skatiena fiksēšanas kameru brīvprātīgie novēroja pilsētvidi, iejūtoties gan automašīnas, gan  pasažiera, gan arī kājāmgājēja lomā. Kamera reģistrē katru acs kustību un skatiena pievēršanos simtiem pētāmo reklāmu virsmām. Šis pētījums ļauj noteikt cilvēku acu kustības pārvietošanās laikā.

Šajā pētījumā tika noskaidrota virkne faktoru, ar kuru palīdzību iespējams koriģēt noteikta stenda bruto auditoriju atkarībā no tā konkrētajām īpašībām. Izveidotā matrica ļauj veikt šādas korekcijas attiecībā uz jebkuru zināmu parametru kopumu. Izmantojot informāciju, kā cilvēki faktiski reālajā pasaulē skatās uz plakātiem, katra stenda auditoriju iespējams koriģēt, lai nodrošinātu tam pamanāmību. Rezultātā tika iegūts desmitiem tūkstošu individuālu skatienu fiksāciju. Pamatojoties uz šīm fiksācijām, modelējot var izveidot kopējo reklāmu virsmu uztveramības ainu.