Pārskats

Vides reklāmas auditorijas mērīšanas sistēma Outdoor Impact ietver arī CAFAS (Cover and Frequency Audience System). CAFAS ir mediju plānošanas rīks, kas nodrošina salīdzināmus rādītājus mediju risinājumiem, kas izvietoti vides reklāmā. Tas dod iespēju iegādāties vides reklāmas mediju pakalpojumus tādā pat veidā, kā citus plašsaziņas līdzekļus, gan pārklājuma, gan biežuma ziņā. Rīks piedāvā mediju plānotājiem skaidrus vērtēšanas kritērijus, kas padara mediju izvēli viegli analizējamu un plānojamu.

CAFAS nodrošina precīzus rādītājus par dažādiem vides reklāmas nesējiem un vides reklāmās nesēju kombinācijām, tai skaitā arī par vides reklāmas nesēju kombinācijām, kas sastāv no dažādu uzņēmumu piedāvājumiem.
Šis rīks vēsta par jaunu laikmetu reklāmdevējiem tāpēc, ka tagad pērkot vides reklāmas vietas, reklāmdevējs var iegādāties kontaktus un uzraudzīt, cik labi kampaņas sasniedz konkrētas mērķauditorijas.

Mediju plānotāju un reklāmdevēju ieguvumi

Outdoor Impact CAFAS (Cover and Frequency Audience System) sniedz precīzus un vienotus vides reklāmas rādītājus. Papildus jaunajam VAC (Vides reklāmas kontaktiem) tiek iegūti arī tādi uz VAC balstīti rādītāji kā sasniedzamības (Reach) un biežuma skaitļi (Frequency), GRP (Gross rating Point) un CPT (Cost per thousand) noteiktām auditorijas grupām. Viegli izmantojamo CAFAS plānošanas instrumentu var uzstādīt mediju plānotāja iekārtās. CAFAS sistēma, izmantojot jau zināmos rādītājus, atvieglos darbu un palīdzēs pamatot savu izvēli, pamatojoties uz starptautiski atzītu risinājumu vides reklāmu plānošanā.