Video

Šajā sadaļā redzamais video ir veidots Somijā un pilnībā atspoguļo vides reklāmas pētījumu sistēmas Outdoor Impact būtību. Latvijā ieviestā vides reklāmas pētījumu sistēma ir balstīta uz Somijas piemēru, taču tajā izmantoti Latvijā iegūti dati.