Reklāmas stendi

Pieaugot tradicionālo mediju fragmentācijai, vides mediji nodrošina efektīvāko reklāmas komunikāciju ar sabiedrību. Uzrunājot cilvēkus to ikdienā, neatkarīgi no vietas, laika un apstākļiem, kā arī piedāvājot īsus un acumirklī nolasāmus vēstījumus, vides reklāma turpina vairot savu pievilcību reklāmdevēju acīs.

Arī reklāmas stendiem ir savas īpašās komunikācijas stratēģijas, kuru izvēli nosaka kā atsevišķu reklāmu, tā reklāmas kampaņu mērķi un uzdevumi.
Informēt, izskaidrot, motivēt, iedvesmot vai izraisīt emocijas – ikvienas kampaņas mērķi un vajadzības tiks sasniegti, rodot reklāmām piemērotāko veidu, kā ātri un precīzi uzrunāt vēlamo auditoriju.

Reklāmas stendi ir dabisks pilsētvides elements. Medijs, kuru cilvēki pieraduši uzlūkot, lai uzzinātu, kas jauns aktuālo piedāvājumu klāstā. Bez reklāmdevēju nodrošinātā satura, vides stendi būtu tikai kā rāmji – bez pašām gleznām. Tāpēc arī to būtisks uzdevums ir piesaistīt sev uzmanību, piedāvājot atraktīvus, daudzfunkcionālus un iedvesmojošus risinājumus reklāmu izvietošanai.

Individuāli pielāgojami

Clear Channel vides reklāmas stendu stratēģiskais izvietojums, kā arī auditorijas sasniedzamības un uzvedības regulārie pētījumi, ļauj prognozēt un precīzi plānot kampaņas, veidojot stratēģiskus reklāmu izvietojuma tīklus, atbilstoši kampaņu mērķauditorijas sociālajiem un ģeogrāfiskajiem paradumiem.
Reklāmas stendu tehniskie un radošie stendu risinājumi ir ērti pielāgojami katras individuālās kampaņas idejām un mērķiem, nodrošinot precīzi un visīsākajā laikā sasniegtu maksimālu auditorijas uzmanību.

Reklāmdevēji tādējādi var vieglāk aprēķināt un izvērtēt kampaņas izmaksas, pretstatot tās paredzamajai efektivitātei un biznesa ieguvumiem

Vienmēr pamanāmi

Vides reklāma ir vienīgais medijs, kas nepieprasa īpašu auditorijas piesaisti vai lojalitāti tā patērēšanā. Informāciju vides stendos nav iespējams izslēgt vai palaist garām, tajā pašā laikā tā nodrošina neuzbāzīgu reklāmas komunikāciju ar auditoriju. Tā ir brīvi pieejama ikvienam 24 h diennaktī, 7 dienas nedēļā, reklāmdevējiem nodrošinot efektīvas stratēģijas, kā sasniegt un uzrunāt mērķauditoriju.

Aktīvākās cilvēku plūsmas un noteiktu mērķa grupu pārvietošanās paradumu pētījumi ļauj īstenot katrai kampaņai piemērotāko reklāmu izvietojuma plānu, tādējādi nodrošinot precīzu ziņas nogādāšanu adresātam ar ilgstošu un iedarbīgu rezultātu.

Pārbaudāms rezultāts

Clear Channel regulāri veiktie auditorijas sasniedzamības, uzvedības un reklāmas efektivitātes pētījumi nodrošina reklāmdevējiem iespēju plānot un prognozēt kampaņu rezultātus vēl pirms to realizācijas vidē.

Vides reklāmā gandrīz viss ir uzskaitāms – reklāmas stendi, izmaksas, uzrunātās un sasniegtās auditorijas apjoms un citi reklāmas efektivitāti raksturojoši dati.

Pārbaudāms rezultāts ar iepriekš definētiem un pētījumiem pakļaujamiem reklāmas efektivitātes kritērijiem ir viens no iemesliem, kāpēc reklāmdevēji uzticas un paliek uzticīgi Clear Channel veidotajām vides kampaņām.

Neierobežotas radošās iespējas

Vides reklāma, vairāk kā jebkurš cits medijs, ir atvērta neierobežotai fantāzijai un reklāmdevēju brīvam pieprasījumam pēc individuāli izstrādātiem risinājumiem. Sākot ar robežu paplašināšanu tradicionālo reklāmas stendu izmantojuma ziņā, tā piedāvā iespējas arī oriģināla izvietojuma, nebijuša satura un formas veidošanā, brīvi integrējot jaunāko mediju tehnoloģijas un aizraujošus specefektus. Vides reklāmā griestu nav, tāpēc esošie formāti uztverami tikai kā izejas pozīcija vēl ievērojamāku ideju īstenošanai!